POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym WarmStep Krzysztof Kopacz z siedzibą w Warszawie 02-787, przy ul. Nowoursynowska 171/4 (dalej ”WarmStep”), nr NIP 9511970483, REGON 015749226, adres e-mail: kontakt@warmstep.pl informuje, że przetwarza i będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresach:

Do celów marketingu produktów i usług własnych WarmStep. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym WarmStep.
adres e-mail – w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, także w formie newslettera, informacji handlowych przesyłanych przez WarmStep. Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym WarmStep.
adres e-mail – w celu kierowania do Ciebie przez WarmStep marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tablet, komputer podłączony do Internetu). Masz prawo powyższą zgodę odwołać w każdym czasie, informując o tym WarmStep.
Masz prawo powyższe zgody odwołać w każdym czasie, informując o tym WarmStep za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@warmstep.pl, lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych przetwarzaniem danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

Administratorem Twoich danych osobowych jest WarmStep Krzysztof Kopacz  z siedzibą w Warszawie 02-787, przy ul. Nowoursynowska 171/4 (dalej ”WarmStep”), nr NIP 9511970483, REGON 015749226, adres e-mail: kontakt@warmstep.pl Dane osobowe przetwarzane będą przez WarmStep na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celach w tej zgodzie określonych. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Masz prawo:

W dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
żądania od WarmStep dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dokonywane w celach marketingu bezpośredniego).

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: kontakt@warmstep.pl lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

WarmStep nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

WarmStep może ujawnić Twoje dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z WarmStep szczególności podmiotom świadczącym usługi IT (lub  np.: zewnętrzna księgowość).

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych WarmStep wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.